Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 301/2018 – Δωρεάν αποδοχή προς χρήση μηχανήματος έργου από την ΔΕΥΑΕ για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

Accessibility
Κλείσιμο