Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 300/2019 – Δωρεάν Παραχώρηση της Χρήσης αίθουσας και υπόγειου χώρου της Κοινότητας Ανατολικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο « Η ΑΝΑΤΟΛΗ »

Accessibility
Κλείσιμο