Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2019 – Αποδοχή παραίτησης του κ. Χρήστου Κιουρτίδη από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΟΙΠΠΑΠ » – Εκλογή νέου.

Accessibility
Κλείσιμο