Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2017 – Αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση του δίκτυο αποχέτευσης σε δρόμο που καταργήθηκε με τον 2ο ΑΠΕ του έργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς ( αριθ. Μελέτης 21/2013)

Accessibility
Κλείσιμο