Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 298/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο