Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 22/2019 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με τις Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο