Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2019 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 21/2019 Απόφαση της ΔΕΠ σχετικά με την «Αλλαγή τρόπου κατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

Accessibility
Κλείσιμο