Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2019 – Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

Accessibility
Κλείσιμο