Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2019 – Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και έγκριση καταβολής αποζημίωσης μελών ΔΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 293/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2019 – Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2019 – Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και έγκριση καταβολής αποζημίωσης μελών ΔΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο