Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2019 – Συμπληρωματική Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών Μονάδων

Accessibility
Κλείσιμο