Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2019 – Επικυρωποίηση της υπ’ αριθ. 234/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2019 – Παραχώρηση κατά χρήση ξύλινης κατασκευής σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου.
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2019 – Έγκριση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2019 – Επικυρωποίηση της υπ’ αριθ. 234/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο