Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου ΔΕ Αγίας Παρασκευής Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 21/2016.

Accessibility
Κλείσιμο