Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2019 – Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελ. 30/2017.

Accessibility
Κλείσιμο