Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Πύργων» με αριθμό μελέτης 15/2016.

Accessibility
Κλείσιμο