Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας» με αριθμ. Μελ. 12/2018.

Accessibility
Κλείσιμο