Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα ΤΚ Περδίκκα».

Accessibility
Κλείσιμο