Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την τμηματική οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή Καγκέλια της ΤΚ Βλάστης του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο