Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2017 – Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 274/2017 – Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας 2017
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2017 – Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου ύστερα από τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο