Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019 – Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωρίων σε αγροτικές περιοχές»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2019 -Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Κοινότητας Περδίκκα της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 283/2019 – Συναίνεση ΔΣ για την παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου αγροκτήματος Καρυοχωρίου στην Εταιρεία Σ Μεντεκίδης ΑΕ για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης.
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019 – Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωρίων σε αγροτικές περιοχές»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο