Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2019 – Αντικατάσταση αυτ/του mini-bas ΚΗΙ 8547 μοντέλο Hyundai motor c με το όχημα υπ’ αριθ. Πινακίδας κυκλοφορίας ΚΗΙ 8693 μοντέλο Suzuki από το Δήμο Εορδαίας ιδιοκτήτη των οχημάτων

Accessibility
Κλείσιμο