Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2017 – Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιγνίων.

Accessibility
Κλείσιμο