Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας & Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Γεωφυσική έρευνα χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.
January 10, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 13/2017.
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας & Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Γεωφυσική έρευνα χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο