Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2019 – Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Εορδαίας στην Γενική Συνέλευση της ΒΙΟ.ΠΑ.Π. Α.Ε.-Πρόταση μελών προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Accessibility
Κλείσιμο