Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 241/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». (για το υποέργο Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας)
January 10, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 279/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας & Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Γεωφυσική έρευνα χώρου μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής.
January 10, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 278/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο