Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 277/2019 – Απ’ ευθείας ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο Αθηνών για την κατάθεση προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο

Accessibility
Κλείσιμο