Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 276/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 45/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

Accessibility
Κλείσιμο