Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 273/2019 – Αποφασίσθηκε η κοπή δένδρων που βρίσκονται περίφραξη της Σχολής Πυροσβεστικής

Accessibility
Κλείσιμο