Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2021 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2021 – Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονία ( 39-21 ΑΟΕ )
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 28/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 ( 66-21 ΑΟΕ )
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2021 – Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2021 – Δείτε την απόφαση

Accessibility
Κλείσιμο