Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 27/2019 – Έγκριση της υπ’αριθ. 39/2019 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ που αφορά την αντιμισθία του πρώην Προέδρου της ΚΕΔΕ Σπενδαμίδη Γεώργιο.

Accessibility
Κλείσιμο