Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2019 – Γνωμοδότηση ΔΣ επί αιτήματος δημότη για ανασκαφή αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή της Κοινότητας Κομάνου.

Accessibility
Κλείσιμο