Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2019 – Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο