Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2017 – Έγκριση διενέργειας προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας & των Νομικών Προσώπων του και προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 268/2017 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2016 έως 31-10-2016
September 28, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 270/2017 – Αποδοχή παραίτησης του ΔΣ από μέλος επιτροπών – Ορισμός νέου μέλους
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2017 – Έγκριση διενέργειας προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας & των Νομικών Προσώπων του και προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 269/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο