Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 268/2017 – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ από 1-1-2016 έως 31-10-2016

Accessibility
Κλείσιμο