Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 267/2017 – Εξαγωγή λογαριασμών Υ/Σ της ΔΕΤΗΠ από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο