Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2019 – Έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ »

Accessibility
Κλείσιμο