Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την Επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 263/2017 – Εκμίσθωση αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ
September 28, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 266/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την Επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 265/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο