Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΔΕ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο