Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 263/2019 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΚ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο