Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ και β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ

Accessibility
Κλείσιμο