Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 26/2019 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 38/2019 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης –Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018».

Accessibility
Κλείσιμο