Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων α) « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΠΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » και β) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 262/2019 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ και β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων α) « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΠΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » και β) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2019  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο