Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2019 – Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως» με αριθμό μελέτης 24/2017.
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 261/2019 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων α) « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΠΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ » και β) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ »
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο