Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 260/2017 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου μας

Accessibility
Κλείσιμο