Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου.

Accessibility
Κλείσιμο