Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαίδας

Accessibility
Κλείσιμο