Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2019 – Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίησης υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο «ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο