Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργου « Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου ( παιδικός Σταθμός και Κοιμητήρια ) – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος – Πρ/σμού οικ. Έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο