Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2018 ΑΔΣ που αφορά παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Προγράμματος « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 253/2019 – Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας»
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 255/2019 – Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίησης υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο «ΟΣΑΑ ΚΑ Πτολεμαΐδας
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2019 – Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2018 ΑΔΣ που αφορά παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Προγράμματος « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 254/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο