Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 251/2019 – Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

Accessibility
Κλείσιμο