Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπίστωση βλαβών του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο